Aluminium

Aluminum CoilAluminium er et metallisk grundstof med mange fremragende egenskaber, hvilket gør aluminium til det mest benyttede metal efter stål.
Aluminium er:

  • Let
  • Stærkt i legeret tilstand
  • Korrosionsbestandigt
  • En god leder for elektricitet og varme
  • Letbearbejdeligt
  • Økonomisk attraktivt til mange formål

 

Aluminiums korrosionsbestandighed:
Et metal som angribes ved en reaktion med det omgivende medium siges at være udsat for korrosion . Materialernes evne til at modstå korrosive angreb kaldes korrosionsbestandighed .

Aluminium har meget corrosion_alumstor korrosionsbestandighed, selv om aluminium er uædelt . Årsagen er, at aluminium i atmosfæren eller i vand meget hurtigt reagerer med ilt, hvorved overfladen overtrækkes med et oxidlag. Oxidlaget (iltholdig hinde) er meget tyndt, men stærkt og tæt, hvorfor laget beskytter mod yderligere angreb. Hvis oxidlaget beskadiges, vil det hurtigt blive gendannet, hvis blot der er ilt til stede i det omgivende medium.

Det er netop aluminiums korrosionsbestandighed, der er den primære årsag til, at aluminium benyttes i emballageindustrien . Det er ligeledes korrosionsbestandigheden der betinger anvendelsen til skibe, både, facadebeklædninger , dør- og vinduesrammer.

Vores råmaterialer indkøbes ved store og kendte firmaer såsom Alumeco.

Ønsker du mere information omkring aluminium som råmateriale, så kan du trykke på denne link til vores leverandørs hjemmeside, ellers er du altid velkommen til at skrive eller ringe til vores danske kontor.

Alumeco A/S